KVKK Aydınlatma

Kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme metni detayları

 1. ÖN BİLGİLENDİRME
  Sayın Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz ve Web Sitesi Ziyaretçilerimiz, Gambu, hiç bir verinizi Pazarlama/Reklam için kullanmaz, verilerinizi başkaca taraflara aktarmaz ve bu konulara dair garanti verir. Kişisel veri olarak sizlerden sadece e-Posta adresi, Ad Soyad ve GSM numarası dışında bir bilgi de talep etmez.

  Gambu ("Şirket” veya "Şirketimiz” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca "veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR
  1. Kimlik bilgileriniz (Ad Soyad)
  2. İletişim bilgileriniz (e-posta adresi, telefon numarası)
  3. Site’yi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Sitedeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler, sayfalar vs.)
  4. Size özel tahsis edilmiş Kullanıcı Adı ve Şifreniz
  5. Şirket bilginiz ( Şirket adı, telefonu, adresi)
  6. Hizmet Sözleşmesinin Kurulması ile beraber;
   1. Kimlik bilgileriniz (Ad Soyad)
   2. İletişim bilgileriniz (Adres, e-posta adresi, telefon numarası)
   3. Fatura talep etmeniz halinde bizimle paylaşmanız halinde (Tc Kimlik No, Vergi Kimlik No)
   4. Kredi kartı ile ödeme yapmanız halinde Ödeme Kuruluşuna gönderilmek üzere işlenmesi
   5. Ödeme Yöntemi olarak Havale Seçilmesi halinde Banka Iban ve Kullandığınıza Bankaya ilişkin bilgiler
  7. Müşteri Olmanız Halinde;
   1. Size özel tahsis edilmiş Kullanıcı Adı ve Şifreniz
   2. Şirket bilginiz ( Şirket adı, telefonu, adresi)\n
   3. Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin kayıtları (Talep ve Şikayet Yönetimi)
   4. Şikayetlerinize ilişkin alınan formla oluşan kayıtlar
   5. Sağladığımız elektronik ticaret sistemi çerçevesinde veri işleyen sıfatı tutulması amacı, işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemeden sadece depolama ve sistemin kullanılması ile oluşan müşterilerinize ait bilgiler
  8. Elektronik Ticari İletişim İzni Vermeniz Durumunda;
   1. Kimlik bilgileriniz (ad soyad)
   2. İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
   3. Siteyi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Site’deki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
   4. Pazarlamaya esas bilgileriniz (Doğum tarihi, Site kullanımları, alışveriş alışkanlıkları, , adres, ve alışkanlıklar gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, , her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı vs.) ve ödeme detayları (taksit miktarı vs.), eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb)
   5. Gambu, hiç bir verinizi Pazarlama için kullanmaz, kullanmayacağına dair garanti verir.
 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
  1. Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;
  2. Genel Amaçlar:
   1. Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi, Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi, Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin satış sonrası operasyonel süreçlerden faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi, Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
   2. Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik, alışveriş ve fatura bilgilerinizi,
  3. Kullanıcı Olmanız Halinde;
   1. Ürünümüzün geliştirilmesini sağlamak ve taleplerinize anında yanıt vermek adına Kullanıcı Şikayet ve Talep Formu kapsamında
   2. Düzenli ödemelerin takibi ve hesap bilgileriniz ile düzenleme yapılabilmesi ve Elektronik Ticaret ortamınızın yönetilmesini sağlamak için tarafınıza sağlanan halinde,
   3. Kullanıcı olmanız halinde yapmış olduğunuz satışlar, elektronik ticaret sitenizin yürütülmesini sağlamak,
   4. Verilen hizmet kapsamında taleplerinizin yönetimi ve en iyi hizmet prensibi ile Kullanıcıların elektronik ticaretinin en iyi şekilde sağlanması amacı ile,
   5. Web sitesinde yer alan veya talep etmeniz halinde verilerinizi aktardığımız iş ortakları ile elektronik ticaret sitenizin yönetiminin yapılması amacı ile,
  4. Elektronik Ticari İletişim İzni Vermeniz Halinde;
   1. Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin oluşturabilmesi/yapılabilmesi, size yönelik her türlü ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi amacıyla kimlik, iletişim, alışveriş ve pazarlamaya esas bilgilerinizi işliyoruz.
 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  1. Kişisel verileriniz, Gambu tarafından; Site üzerinden işlemleriniz, talep ve şikayetlerinize ilişkin veya yaptığınız alışverişleriniz ile beraber, Site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, otomatik yöntemlerle veya elektronik sistemler vasıtası ile alınan Elektronik Ticari İletişim İzniniz çerçevesinde işlenmektedir.
  2. Gambu olarak kişisel verilerinizi; Site üzerindeki üyelik, alışveriş ve satış süreçlerine ilişkin olarak "sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, "hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile "veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin "hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; Kullanıcı olmanız halinde " sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” talep ve şikayetlerinizin takibi açısında "Hakkın kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması” sebebine dayanarak, kişisel verilerinizi Elektronik Ticari İletişim İzni vermeniz durumunda ve Verilerinizin İş Ortakları ile size yeni hizmetler sunulması amacı ile açık rıza hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.
  3. Açık rızanın bulunması; Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
  4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
  5. Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  9. Açık rızanızın bulunması; Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
  10. Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.
 5. KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI
   Gambu olarak kişisel verilerinizi;
  1. Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçi ve yurt dışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurt dışında olması halinde yurt dışı ile,
  2. Site üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin çözümü amacı ile bayilerimiz ve iş ortaklarımızla,
  3. Sitemizde yer alan ve hizmetine sunulan ve hizmet almak istediğimiz iş ortaklarımıza verdiğiniz izin
  4. Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
  5. Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Gambu tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.
 6. HAKLARINIZ
   Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın "İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle;
  1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  7. Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 7. İLETİŞİM
  1. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Gambu’nun söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresine [email protected] Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, veya Gambu’nun aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

  2. Adres: Istanbul/TR
  3. Telefon: +90 212 909 1 901
  4. e-Posta: [email protected]
  5. Ticaret Sicil: 1245/0
  6. Ünvan: Gambu Teknoloji
  7. Mernis: 000-1