Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesiyle diğer tüm detaylar hakkında bilgiler

Sözleşme Metni

Gambu hizmetlerine ve kullanıcı politikalarına ait sözleşme metni


 1. Tanımlar:
  1. Sitemiz Adresi: https://gambu.net
  2. Şirketimiz:
   • Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak tüccarlık yapan, resmi gazetede geçen ve Internet üzerinden hizmet kiralanması, satılması gibi e-ticaret faaliyetleri yürüten, bunu yöneten, bunun için gerekli veritabanını ve araçları sağlayan "Sitemiz Adresi" olarak tanımlı olan Internet sitesi ve onun yasal temsilcileri.
   • Sözleşmede geçmesi muhtemel diğer adlandırmaları / tanımları:"Gambu", "Sitemiz", "Gambu Bilişim"
   • Bilgiler:
    • Ünvan: Gambu Teknoloji
    • Adres: Istanbul/TR
    • Mersis No: 000-1
    • Ticaret Sicil No: 1245/0
    • İletişim: [email protected], +90 212 909 1 901
  3. Müşteri:
   • Internet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek Gambu'ya "Üye" olarak kaydolan; Üyelik, Hizmet ve Gizlilik Sözleşmelerini okuyup kabul eden, gerçek veya tüzel kişi, aynı zamanda Internet kullanıcısı.
   • Başta Türkiye Cumhuriyeti yasaları olmak üzere, bulunduğu ülkenin kanun ve nizamlarına uygun olarak Sitemiz üzerinden işlem yapan, yaptığı tüm işlemlerin; maddi, manevi, ticari, vicdani, hukuki, adli, ahlaki tüm sorumluluğunu üstlenmiş, Gizlilik Sözleşmesi'nde geçen hususlar doğrultusunda yaptığı işlemlerin Şirketimiz tarafından yasal süreçler ve ilgili kanunlar çerçevesinde kayıt altına alındığının bilincinde ve farkında olan, okuma bilen, akl-ı selim ve karar verip-alma yetisine sahip Internet kullanıcısı.
   • Sözleşmede geçmesi muhtemel diğer adlandırmaları / tanımları:"Sitemiz Üyesi", "Gambu Üyesi", "Abone"
  4. Hizmetler(imiz):
   • Şirketimiz tarafından ücretli veya ücretsiz olarak sunulan servisleri ifade eder.
   • Ücretsiz: Gambu tarafından Sitemiz Üye'sine sunulan ve çeşitli kısıtlı özellikler içeren tamamen ücretsiz hizmetleri ifade eder.
   • Ücretli: Gambu tarafından Sitemiz Üye'sine sunulan ve çeşitli hizmetler, üstün özellikler gibi aynı zamanda destek verme hizmetini içeren ücretli hizmetleri ifade eder. Hizmetler başlığı altında detaylı olarak belirtilmiştir.
 2. Taraflar:
  1. Bu sözleşme, "Hizmetler" bölümünde tanımlanan hizmetleri sağlayan, Şirketimiz ile Sitemiz Üyesi olarak tanımlanan gerçek veya tüzel kişi arasında Şirketimiz'e ait olan Sitemiz Adresi Internet adresinde faaliyet gösteren Internet sitesinin kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak, kiralanacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
  2. Taraflar, iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ettikleri gibi iş bu sözleşmenin yasal olarak geçerli olduğunu, ıslak imza mahiyetinde olduğunu, sözleşme metinin tamamını okuyup anladıklarını, her hangi bir cebri durum altında olmadan tamamen kendi istekleri ve akl-i selim kararları ile kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 3. Konusu:
  1. İş bu sözleşme, Müşteri tarafından "Sitemiz Adresi" üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında, kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Gambu'ya ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.
  2. Üyelik bilgileri, Müşteri tarafından Sitemiz Üyesi olunma sırasında kendisi tarafından beyan edilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından Müşteri bu bilgilerin hatasız, eksiksiz, doğru girdiğini kabul ve taahhüt etmiştir. Bu sebepten dolayı oluşabilecek olumsuz hiç bir hadiseden Şirketimiz sorumlu tutulamaz.
 4. Sorumluluklar:
  1. Şirketimiz'in sorumlulukları:
   • Şirketimiz, Müşteri'nin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayamaya başlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Şirketimiz, ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti, iş bu sözleşmenin tüm kapsamında vermeye başlayacağını taahhüt edecektir.
   • Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek Müşteri'nin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Şirketimiz tarafından ilgi sayfalarda bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde mümkün olan tüm iletişim yollarıyla (e-mail, SMS, uygulama bildirimi vb.) bildirilecektir.
   • Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Şirketimiz, Müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin Kontrol Panel, Hizmet Yönetim Paneli, Web Site Root girişlerini ve şifrelerini Müşteri'ye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır.
   • Şirketimiz, Müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş SSL Sertifikalarını ilgili SSL temin firmalarından satın alacaktır ve Müşteri'nin hesabına aktarılacaktır. Müşteri, bu aşamada SSL alınacak alan adını (domain) kesin olarak belirtmiş olmalıdır, aksi durumda değişim veya iade söz konusu değildir.
   • Şirketimiz, Müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş olan sunucuyu (VPS/VDS) ilgili sunucu firmalarından kiralayacaktır, kiralanan bu sunucuya Müşteri kendi websitesini veya websitelerini aktarabilecektir. Sunucuların iptali ve ödeme iadesi söz konusu değildir.
   • Şirketimiz, Müşteri tarafından satın alınan tüm hizmetlere fatura düzenler, KDV oranları ve diğer bilgileri sipariş esnasında gösterir. Faturasını fiziksel adresine isteyen Müşteriler'e, kargo ücreti alıcıya ait olacak şekilde karşı ödemeli olarak gönderecektir.
   • Şirketimiz, Müşteri'nin Web sitelerini DDOS (siber atak) saldırılarına karşı korunmasını alınan hizmet dahilinde sağlayacaktır.
   • Şirketimiz, Müşteri'nin Web sitelerinde kullandığı İnternet Trafiğini, aldığı hizmet dahilinde limitsiz olarak sunulmasını sağlayacaktır.
   • Şirketimiz, Müşteri'nin Web sitelerinde kullandığı sohbet yazılımına sadece 30 adet anlık online (kullanıcı / kişi) desteği verir, daha fazla anlık kullanıcı talep eden Müşteriler, kendi sunucularını kiralayabilir.
   • Şirketimiz, Müşteri'nin Web sitelerine kendi geliştirdiği Sohbet yazılımını yeni yazılım güncellemeleriyle destekleyecektir.
   • Şirketimiz, Müşteri'nin Web sitelerinde kullandığı Sohbet yazılımına ait yedekleri düzenli olarak alacaktır. (Veritabanı)
   • Şirketimiz, Müşteri'nin satın aldığı veya kiraladğı tüm hizmetleri sorunsuz bir şekilde kurup, teslim edecektir.
   • Şirketimiz, Müşteri'nin destek taleplerine en az 1 dakika / en çok 7 iş günü içerisinde cevap vereceğini taahhüt eder. Ancak; söz konusu Müşter'inin destek talebine daha önce aynı nitelikte verilen bir başka cevap varsa, bu madde taahhüdümüz dışında kalacaktır.
  2. Müşteri'nin sorumlulukları:
   • Şirketimiz tarafından Müşteri'ye tahsis edilen ilgili hesapların, hizmetlerin ve şifrelerin sorumluğu tamamen Müşteri'nin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan direkt olarak Müşteri sorumlu olacaktır.
   • Müşteri, aldığı hizmet dahilinde Şirketimiz tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hizmetten faydalanırken Şirketimiz tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
   • Müşteri, ücretli veya ücretsiz almış olduğu hizmetlerde kendisine sınırlı veya sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.
   • Müşteri, sadece bir adet hesaba sahip olabilir. Birden fazla hesap açtığı tespit edilenlerin tüm hesapları iptal edilir. Bu durumda Müşteri'nin aktif hizmeti (varsa) süre sonuna kadar devam eder, satın alınan hizmet iptal edilmez.
   • Müşteri, daha önce Gambu servislerinden yasaklanmış veya Gambu servislerinden men edilmiş sitelere hizmet vermek amacıyla farklı bir alan adı ile hizmet alamaz, yönlendirme ve yardım yapamaz, iş birliği içinde olamaz. Bu şekilde girişimde bulunanların tespit edilmesi durumunda üyeliklerine son verilir. Bu durumda Müşteri hak iddia edemez, ödeme iadesi talep edemez.
   • Müşteri, hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorunlarda zararı, zarar gören kişi/kişilere veya kurum/kuruluşlara doğrudan karşılamayı taahhüt eder.
   • Müşteri; SSL, Barındırma, Sunucu, Sohbet Yazılımı ve diğer tüm siparişlerinde aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
   • Müşteri, hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisinin karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Şirketimiz'e herhangi bir kusur iletilemez, Şirketimiz sorumlu tutulamaz.
   • Müşteri, Şirketimiz tarafından kendisine ücretli ve ücretsiz olarak sunulan hizmetler kapsamında aktif olarak kullandığı ve sahibi olarak yönettiği Internet sitelerini ziyaret eden, online / offline olan, kendi hizmetlerini kullanan kullanıcılarının hareketlerinden, eylemlerinden kendi politikaları ve kendi sözleşmeleri doğrultusunda dolaylı olarak sorumludur.
   • Müşteri, sözleşmeyi ihlal etmesinden ötürü doğacak her türlü adli, idari, maddi ve diğer tüm olumsuz sebeplerin zararlarını, sonuçlarını kendi üzerine almayı kabul ve taahhüt etmiştir.
   • Müşteri, satın alarak veya kiralayarak internet kullanımına açtığı ve kendi iradesiyle kontrol ettiği web sitesine ait gizlilik sözleşmelerini, cookie bilgilendirme mesajlarını, kişisel verilerin işlenmesi ile ile ilgili bilgilendirmelerin tamamını WEB Konsol yönetimn panelini kullanarak yapabildiğini bilir, bunları yapıp yapmamasının kendi sorumluluğunda olduğunu ve Şirketimizin bu konuda her hangi adli, idari ve hukuki sorumluluğu olmadığını anlamış ve tahhüt etmiştir. Ayrıca Müşteri, günün yasalarının öngördüğü veya emrettiği şekilde sitesini düzenlemekle yükümlüdür.
   • Müşteri, Şirketimizce tahsis edilmiş ve Şirketimiz bünyesinde hizmet satın almış / almamış diğer Gambu Müşterilerinin Internet sitelerine karşı olumsuz davranışlar içerisinde olamaz.
   • Müşteri, ödeme günlerini takip etmekle yükümlüdür. (ödeme günü geçmiş hizmetler için her ne kadar 2 günlük veya daha fazla bekleme/tolerans süresi verilse de Gambu, günü geçmiş ve buna rağmen hala ödemesi yapılmayan hizmetleri tamamen silme hakkına sahiptir)
   • Müşteri, kendi Internet sayfasının (sohbet panelinin) Gizlilik şartlarını ve/veya Kişisel Verilerin Korunmasını Politikasını kendisi hazırlar, bunu sayfasının girişinde bulunan Gizlilik isimli pencereye detaylarıyla birlikte yazar. Gambu bu ve benzer politikaların yütürülmesinde veya işlenmesinden sorumlu değildir, tüm sorumluluk (adli idari) Müşteri'ye aittir. Müşteri bunun bilincede olduğunu bilmektedir ve konu hakkında doğacak tüm adli, idari sorumlulukları peşinen kabul etmiştir.
   • Müşteri, tüm Gambu hizmetlerinde; SSL Sertifikası, Sunucu/Server ve Panel odaları kurulum ücretleri/İlk ödeme (99.00 USD) olduğunu bilir. Müşteri, ancak hizmet alınan süre boyunca ve Gambu ile ilişiği kesilmediği sürece Premium ve Süper paketlerde kurulum ücreti alınmayacağını bilir. Hizmet süresi dolmadan hizmeti feshedilmiş/sonlandırılmış bir Müşteri, söz konusu hizmetin kurulum / kullanım ve programlama, tasarlama, yayına alma ve diğer hizmet ücretlerini (sertifika -varsa-, sunucu -varsa- ve panel odaları) ödeyeceğini taahhüt etmiştir.
   • Müşteri, ilk sipariş sırasında belirttiği alan adına (domain), kiraladığı hizmet süresi boyunca bağımlı kalır. Alan adının (domain) hizmetler üzerinde değişmeyeceğini, değiştirilmesinin talep edilemeceğini anlamış ve taahhüt etmiştir.
   • Müşteri, ilk sipariş sırasında belirttiği hizmetlerin başka alan adlarına veya başka Müşteri hesaplarına aktarılamacağını, var olan hizmetlerin sipariş sırasında belirtilen alan adına ve ilgili Müşteri'ye ait olduğunu anlamış ve taahhüt etmiştir.
   • Müşteri, Gambu hizmetlerini kullandığı sürece Gambu hakkında asılsız ithamlar, hiç bir subutu olmadığı halde asılsız iddialar ile Gambu'nun ticari kimliğini veya itibarını zedeleyemez, zedeleyici söylem (örn.: sövgü, hakaret, sinkaflı deyimler) ve eylemler içinde bulunamaz. Müşteri, böyle bir durumda Gambu'nun iş bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğunu bilir ve kabul eder. Müşterinin bu davranışlarından ötürü kaynaklanan fesih ve fesihe bağlı doğacak tüm sorumluluk ilgili Müşteri'ye aittir.
  3. Şirketimiz, Müşteri'ye ait sayfaları, bilgileri, beyanları, yazıları, grafikler, video ve diğer tüm ditital içerikli yayınlanmadan önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz.
  4. Şirketimiz, Müşteri hesabını sözleşmenin ana hatlarını ihlal ettiği için veya Şirketimiz kendi kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir.
  5. Şirketimiz; iş bu sözleşmeye, hukuka aykırılık filleri veya eylemleri öğrendiği, tepit ettiğini, anladığı, inandığı andan itibaren Müşteri'ye haber vermeden ilgili hizmeti veya hizmetleri iptal etme, süreli veya süresiz durdurma, yayından kaldırma ve silme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Müşteri'nin Şirketimiz'e ticari veya hukuki bir talebi olamaz, olamayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
  6. Şirketimiz, sağladığı hizmet içerisinde bulunan Müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, E-Mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri Müşteri'ye aittir. Şirketimiz, Müşteri'nin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutulacaktır, buna rağmen Şirketimiz hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Şirketimiz sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece Müşteri'nin sorumluluğundadır.
  7. Sohbet yazılımında kullanılan ses ve görüntü teknolojisi, RTC sistemi sayesinde kullanıcılar arasında P2P (birebir) aracılığı ile sağlanır, bu ses ve görüntülerin hiç bir verisi sunucularıma iletilmemekte olup, tamamen kullanıcıların Internet bağlantıları ve kullandığı cihazlar ile ilgilidir.
  8. Ses ve görüntü konusunda oluşabilecek hiç bir sorundan Şirketimiz sorumlu değildir, yukarıdaki maddede anlatıldığı üzere ses ve görüntü aktarımları, sorunları tamamen kullanıcılarla ilgilidir. Teknolojik olarak Şirketimiz'i bağlayan bir durum söz konusu değildir.
  9. Müşteri, ses ve görüntü sorunlarından ötürü hizmetlerin eksik veya kusurlu olduğunu iddia edemez, buna dayanarak hizmet iptali veya iadesi talep edemez.
  10. Müşteri, Gambu'nun tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğrudan sorumludur.
  11. Şirketimiz, servislerinin her zaman ve her şart altında, zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez, edemez.
  12. Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
  13. Şirketimiz, sözleşme süresi içinde Müşteri'nin kayıt olma sayfasında beyan ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstre'si gönderebilir. Müşteri, söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
  14. Müşteri tarafından oluşturulan web siteleri, Müşterilerin kendi Internet kullanıcılarının kendilerini tanıtmaları, sohbet etmeleri, çeşitli fiziksel/sanal aktiviteler düzenlemeleri, sesli/görüntülü sohbet etmeleri ve/veya dijital paylaşımlar yapmaları için (bunlarla sınırlı olmayıp) kullanılan tüm herkese açık internet sayfalarıdır. Bu sitelerde yayınlanan tüm dijital materyallerin ve kullanıcılarına ait bilgilerin açıklanmasından ötürü doğacak zararlardan ve oluşabilecek kusurlu davranışlardan ötürü Şirketimiz sorumlu tutulamaz. Sorumluluk Müşteri'ye aittir, Müşteri bu durumun bilincinde olup bu sorumluluğu kabul ve taahhüt etmiştir.
 5. Hizmetler:
  1. Verilen hizmetler:
   • Gambu Sohbet yazılımı
   • Yedekleme
   • SSL Sertifikası
   • VPS / VDS Sunucu
   • Bot (robot)
   • Hosting trafik
   • Gambu Sohbet yazılımını barındırma
   • Alanadı için giriş sayfası barındırma
   • Saldırı (DDOS) koruma
   • Teknik destek (telefon, email, whatsapp, sms, web mesaj)
   • Müşteri paneli
  2. Gambu, dilediği zaman ücretsiz hizmetten faydalanan Sitemiz Üyesi'nin üyeliğini silebilir, tamamen erişilmez hale getirebilir, ücretsiz hizmetini iptal edebilir, ek özellikler verebilir, alabilir, hizmet özelliklerini tamamen iptal edebilir veya yayından kaldırabilir; bu durumda ücretsiz olarak hizmet alan Sitemiz Üyesi her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını, ticari hakkının olduğunu iddia etmeyeceğini; markasının, isminin, alanadının (domain) zedelendiğini veya zarar gördüğü konusunda iddia ile beraber hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
  3. Gambu, dilediği zaman, hiç bir sebep göstermeksizin, ücretli hizmetten yararlanan Müşteri'nin hizmet alımını durdurabilir. Bu durumda kullanılmayan hizmet süresi bedeli Müşteri'ye iade edilir. Müşteri, yapılan/yapılacak iadenin dışında başka hakları olduğunu iddia edemez.
  4. Teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanacak aksaklıklardan Şirketimiz sorumlu değildir.
  5. Mobil uygulamalar sadece sipariş esnasında belirtilen hizmetler kapsamında verilir. Şirketimiz; Mobil uygulamaların her zaman sorunsuz ve aktif olarak çalışacağını garanti edemez, bu durumda sorumluluk almaz. Mobil uygulamalarda bize ilettiğiniz logonuzun ilgili mobil market sistemlerinin (Google Play, App Store, Windows Market vb) kurallarını ihlal etmesi sonucunda oluşacak sorunlar, red edilme, yayınlanmama veya yayından kaldırılma gibi durumlar Şirketimizin sorumluluğunda değildir. Mobil uygulamalar, Müşterilerin ilgili Developer hesaplarına Şirketimiz tarafından yüklenir. Müşterinin, Şirkerimizin ilgili developer alanına erişmesi için yetki ve izinleri vermiş olması gerekir.
  6. Facebook uygulamalarında bize ilettiğiniz logonuzun Facebook kurallarını ihlal etmesi sonucunda oluşacak sorunlar veya yayından kaldırılma gibi durumlar Şirketimizin sorumluluğunda değildir.
  7. VPS/VDS olarak kiraladığınız sunucunun kapasitesi, donanım özellikleri, trafik desteği gibi özellikler siparişiniz esnasında sizlere bildirilir, bu özelliklerden kaynaklı olabilecek aksaklıklardan Şirketimiz sorumlu değildir.
  8. SSL Sertifikaları senelik olarak satın alınır ve hizmetinize entegre edilir, SSL'lerin tarayıcılar ile olan uyumu/uyumsuzluğu Şirketimiz sorumluluğunda değildir.
  9. Olası kesintiler veya başka bir sebeple hizmetlerinizin iletişiminde oluşabilecek hata, aksama, kopukluk, kesinti, silinme, bozulma, işlem veya iletimde gecikme ya da iletişim ağı başarısızlığından Şirketimiz sorumlu tutulamaz. Bu sorunu düzeltmek için Şirketimiz size destek verecektir.
  10. Gambu, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, ücretli hale dönüştürebilir ya da tamamen kaldırabilir.
  11. Müşteri, satın aldığı/alacağı hizmet tipinin özellikleri ile sınırlıdır. Hizmet tipini, paketini seçip satın alırken bu özellikleri okumak ve bilmek ve anlamakla yükümlüdür. Tüm hizmetlerin özellikleri satın alma sayfasından açık ve net olarak yazmaktadır.
  12. Sohbet yazılımında çok geniş bir kontrol yapısı bulunmaktadır, bu kontrol yapısı sayesinde sisteminize kimlerin bağlanabileceğine, yazabileceğine, konuşabileceğine ve daha bir çok seçenekle kişileri servislerinizden uzaklaştırma imkanmlarınız teknolojik olarak bulunmaktadır.
  13. Sohbet yazılımımız browser (tarayıcı) tabanlıdır ve tarayıcısı olan her cihazda çalışır; mobil, tablet, televizyon, oyun konsolları, akıllı saatler vb.
 6. Süre:
  1. İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin Internet ortamından Şirketimiz'e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak, yükümlülükler ve sorumlulukları başlar ve iş bu sözleşme fesh edilmediği sürece devam eder.
  2. Sözleşme süresi ücretli hizmetler için Müşteri'nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadar olduğu gibi; ücretsiz hizmetlerde Müşteri'nin aktif olarak Gambu Üyesi olduğu süresince de geçerlidir.
  3. Taraflar, ücretli hizmetler için sözleşmenin sona ermesinden 7 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişlerse sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. Ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.
  4. Müşteri, üyelikten ayrılıp hesabını kapattığı takdirde hizmetler ilgili tüm haklarını kaybeder ve sözleşme fesh edilmiş olur, var olan hizmetleri otomatik olarak silinir, buna ödediği hizmet ücreti de dahildir ve bu işlemin geri dönüşü yoktur. Bu şekilde Müşteri'nin kendi isteği ile iptal olmuş abonelikler için Müşteri, her hangi bir iade talebinde bulunamaz.
 7. Ücretler / ödemeler:
  1. İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve Müşteri'ye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.
  2. Şirketimiz, önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri, iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Ücret, fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.
  4. Hizmet bedeli, fatura kesim tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise Müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya Şirketimiz'e a elden ödemekle yükümlüdür.
  5. Ödemenin gecikmesi durumunda Şirketimiz, kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.
  6. Şirketimiz, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma veya açma hakkını saklı tutar.
  7. Sipariş esnasında belirtildiği gibi SSL, VPS/VDS sunucu işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.
  8. SSL Sertifikaları senelik olarak satılmaktadır, alan adlarına (domain) özel olarak satın alınırlar ve iptali, iadesi söz konusu değildir.
  9. VPS/VDS sunucular 1, 6 ve 12 aylık olarak kiralanmaktadırlar. Hangi ay periyodu olursa olsun, kiralanan, satın alınan bir VPS/VDS sunucunun iptali, iadesi söz konusu değildir.
  10. Müşteri, "iadesi söz konusu olmayan" ve "iadesi mümkün olmayan" hizmetler konusunda Şirketimiz'e hak ve iade talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
  11. İadesi mümkün olmayan hizmetler:
   • SSL Sertifikası: SSL sertifikalarının iadesi veya iptali mümkün olmamakla beraber söz konusu değildir.
   • Bot (robot): Bot (robotların) iadesi veya iptali mümkün olmamakla beraber söz konusu değildir.
   • Yıldız (rütbe): Yıldızların (rütbeler) iadesi veya iptali mümkün olmamakla beraber söz konusu değildir.
   • VPS/VDS Sunucu: VPS / VDS sunucularının iadesi veya iptali mümkün olmamakla beraber söz konusu değildir.
   • Sohbet yazılımı: Kiraladığınız yazılım, Şirketimiz'den kaynaklı bir sorun olmadığı sürece Müşteri tarafından ücret iadesi talebi yapılamaz, kullanılan hizmetin ücret iadesi olabilmesi için öncelikle hizmetin Müşteri tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Müşterinin dijital olarak kullandığı ve faydalandığı bir hizmeti iade etmesi mümkün olmadığından, ücret iadesi de mümkün değildir.
  12. Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan Müşteriler'de provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı sorun oluşması durumunda Şirketimiz, Müşteri'ye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.
  13. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Şirketimiz, kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri, bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.
  14. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Şirketimiz'e dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
  15. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir için başvurması halinde Şirketimiz'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 8. Güvenlik:
  1. Gambu, https (SSL - 256 bit şifreleme) protokolünü kullanır ve teknik altyapı olarak bir bankanın Internet sitesinden daha güvenlidir.
  2. Gambu, güvenlik konusunda son derece titiz çalışmaktadır, güvenlik uzmanlarımız tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte ve geliştirilmektedir.
  3. Gambu Üyesi, Şirketimiz ile iletişiminde kullandığı tüm metinlerde (e-mail, fax, mektup, telefon, web, iş ve ev adresi) kredi kartı bilgilerini asla yazmamalıdır. Sitelerimiz bu yollarla aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.
  4. Gambu Üyesi, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken "Güvenli Çıkış" yapmakla yükümlüdür. Gambu Üyesi'nin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz.
  5. Şirketimiz, hiç bir koşulda sisteminin kullanımı, içeriği, online ya da offline konumda olunması, kişiler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vb durumlardan sorumlu değildir.
 9. Genel kurallar:
  1. Abonelik hesabı bir kişiye/kuruma özeldir. Asla bir başkasına ödünç verilemez, devredilemez, ücret karşılığı satılamaz. Böyle girişimlere bağlı sorunlardan Şirketimiz sorumlu olmadığı gibi bunun tespiti durumunda ilgili abonelik süreleri sıfırlanır ve devralan Müşteri ödemeleri, devraldığı tarihten itibaren yapmaya başlar. Hizmeti, satan, devreden veya ödünç veren Müşteri tüm haklarını kaybeder.
  2. Müşterilerimiz, hizmetlerimiz kapsamında olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür. Gambu üyeleri ve ziyaretçileri, Gambu'yu kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Gambu hizmetleri kullanılırken suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda hukuki sorumluluk şahsidir. Kişilerin hareketlerinden doğan hukuki sorunlardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz.
  3. Gambu'da her GSM numarası ve e-posta adresi bir kez kullanılır.
  4. Müşteri, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Müşterinin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan ve oluşabilecek kusurlu davranışlardan Şirketimiz sorumlu değildir.
  5. Müşteri; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ve ulusal yasalara ya da uluslar arası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, cinsel içerikli mesaj, kaba, pornografik, rahatsız edici veya genel ahlak unsurlarına aykırı bilgi, dosya, resim vb postalayamaz ya da iletemez. Kendi oluşturduğu internet sitelerini kullanan Internet kullanıcılarının da bu tür davranışlar içinde bulunmaması için gerekli çabayı ve özeni göstermekle yükümlüdür.
  6. Müşteri, tüm zamanlar boyunca sadece 1 (Bir) adet Abonelik hesabı açabilir ve kullanabilir. Her ne sebeple olursa olsun farklı abonelikler alamaz. Bunun tespiti durumunda var olan tüm Abonelikleri, sözleşmenin ana hatları kapsamında sözleşmeyi ihlal edici nitelikte sayılıp son verilecektir.
  7. Şirketimiz, Müşterilerin kendi siteleri veya Gambu'nun "Sitemiz Adresi" dahilindeki interaktif alanlarda üyelerin yazdıklarından sorumlu değildir; bu alanlarda ifade edilen görüşleri, fikirleri paylaşmak durumunda değildir.
  8. Müşteri, Şirketimiz yetkililerine göndereceği mesajlarda, e-maillerde ve smslerde kesinlikle hakaret etmeyecek, karşı tarafı kışkırtmayacak, karşı tarafı olmadığı bir durumla suçlamayacak, şantaj ve tehdit etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.
  9. Müşteri, kişisel bilgiler dışında Gambu internet sitesine gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını Şirketimiz'e sınırsız ve süresiz olarak vermiş olduğunu kabul eder. Şirketimiz, Müşteri'nin gönderdiği bu bilgileri kişilik haklarına zarar vermemek koşuluyla kullanabilir. Şirketimiz; kişiye özel bilgileri, Müşteri aksi yönde özel izin vermedikçe sadece istatistikî veri olarak kullanacağını taahhüt eder.
  10. Gambu'da bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyalleri kopyalayarak kişisel sayfalarda yayınlamak ve/veya pazarlamak kesinlikle yasaktır. Kişisel sayfalarda bu gibi materyallerin kullanılması halinde mutlaka kimden alıntı yapıldığı ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir ibarenin sayfanın altına eklenmesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda, Şirketimiz hiçbir sorumluluk kabul etmez.
  11. Teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanacak aksaklıklardan Şirketimiz sorumlu değildir.
  12. Şirketimiz, kendi Müşterileri ve Müşterilerine ait Internet kullanıcıları üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde Müşteri veya Müşteriye ait Internet kullanıcısının bilgilerini silme, kişiyi servislerden men etme ve Aboneliğine son verme hakkını saklı tutar.
  13. Şirketimiz, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirketimiz'in, Müşterilerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
  14. Müşteri bilgilerinize kaydettiğiniz GSM numaraları ve diğer tüm görsel / yazılı bilgier, tarafımızdan yasal süreçler boyunca kayıt altına alınmakta ve hıfz edilmektedir. Müşteri, yasal süreçlerin sonunda kendi isteği ile bilgilerinin silinmesi yönünde bize bir bilgi vermediği sürece, işbu bilgiler tarafımızdan ömür boyu saklanabilir. Müşteri, Üyeliğini kendi isteği ile Üyelik İptal sayfasından gerçekleştirebilir.
  15. Müşteri olarak hizmet ücreti ödeyen kişiler bu sözleşmeyi ihlal etme hakkına sahip değillerdir. Üyelik bilgilerinde, sistemin diğer alanlarında veya Şirketimiz ile olan iletişimleri esnasında T.C. yasalarına, genel ahlaka ve sözleşme kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında sözleşmede öngörülen yaptırımlar uygulanır. Açıklanan sebeplerle abonelikten mahrum bırakılan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, varsa yaptığı ödemenin iadesini isteyemez.
  16. Sitemiz Adresi üzerinde Gambu Üyesi tarafından açılan ve kaydedilen profil, profil resimleri ve hesaplarının içeriğinden Şirketimiz sorumlu tutulamaz. Bu profillerin kaydedilmesi ve bu kayıt sayfalarında üyeler tarafından kullanılan hiçbir verinin (resim,yorum,metin) içeriğinden Şirketimiz sorumlu tutulamaz.
  17. Kullanılan hizmet dahilinde Toplu Mail Gönderim'i kesinlikle yasaktır. SPAM olarak adlandırılan reklam e-mail gönderimi tespit edildiği andan itibaren Müşteri'ye uyarı gönderilir ve 3 gün süre ile askıya alınır. Durumun tekrarı halinde hesap tamamen iptal edilir. Aynı şekilde kullanılan hizmet çerçevesinde virüs yaymak ya da bu eyleme aracılık etmek yasak olup bunun tespit edilmesi durumunda Müşteri'nin tüm hizmetleri tamamen askıya alınır.
  18. Müşteri, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşme gereğince beyan ettiği/edeceği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde Şirketimiz, hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
  19. Müşteri, hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 7 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
  20. Sözleşmenin sona erme süresinden önce Müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
  21. Bu sözleşme hükümlerini ihlal ederek; Şirketimiz'in donanımına, yazılımına ve içeriğine verilecek zararı tazmin yükümlülüğü zararı veren kişiye aittir.
  22. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlerin Aboneliklerine son verilir. Sözleşmeyi ihlal sebebiyle Aboneliği iptal edilenler hak iddia edemez.
 10. Yetkili Mahkemeler ve Sözleşme Maddeleri:
  1. İleride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddeler değiştirebilir, iptal edilebilir veya yeni maddeler ilave edilebilir. Müşteri, bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
  2. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve sair) uygulanacaktır.
  3. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde yetki, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Mahkemelerinindir.
  4. İşbu anlaşma/sözleşme, 10 ana madde ve alt maddelerden müteşekkil olup; hiç bir baskı, şantaj, tehdit, cebri durum ve mecburiyet altında kalmadan, bilinçli bir şekilde, aklı selim ve karar verme yetisine sahip olduklarını beyan eden taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiş ve Internet ortamında dijital olarak imza altına alınmış ve yasal geçerliliği olduğu da taraflarca kabul ve beyan edilmiştir.